Bisiricile de lemn

Biserica din lemn Barsana

Biserica de lemn a vechii mănăstiri a Bârsanei se află azi în localitatea Bârsana, în județul Maramureș, pe dealul numit Jbâr. Această biserică (monument istoric) nu trebuie confundată cu noua biserică de lemn din actualul complex monahal "Mănăstirea Bârsana", aflată la câțiva km distanță, pe locul unde s-a aflat aproximativ între anii 1739-1795 biserica tratată aici. Datează din anul 1711. Are hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică”. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice sub codul LMI: MM-II-m-A-04517. Biserica a fost inclusă pe lista de patrimoniu cultural mondial UNESCO împreună cu alte șapte biserici din județul Maramureș în decembrie 1999.

 

 

Biserica din lemn Barsana
Biserica din lemn Barsana
Biserica din lemn Barsana
Biserica din lemn Barsana
Bisiricile de lemn

Biserica din lemn Ieud

Bisericile de lemn din Maramureș (regiunea istorică) se disting între celelalte biserici de lemn din județul Maramureș și dintre bisericile de lemn din Transilvania, însă aparțin aceleiași mari familii de biserici de lemn românești. Acestea se întâlnesc în vechiul Maramureș, o regiune cu o identitate încă puternic definită de limitele sale geografice naturale. În aceste limite este necesar să fie incluse și un număr de biserici aflate de cealaltă parte a râului Tisa, din partea de nord, aflată astăzi în Ucraina.

Bisericile de lemn din părțile de sud-vest ale județul Maramureș sunt tratate separat.

Bisericile de lemn ridicate după 1900 până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial corespund unui curent de revenire la ortodoxie a unor colectivități din Maramureș. Acestea necesită un articol distinct.

Mulți se grăbesc să cuprindă noile biserici de lemn, ridicate dupǎ 1989, în aceași familie cu cele mai vechi, înmulțindu-le numărul și aria de răspândire.

Biserica din lemn Ieud
Biserica din lemn Ieud
Biserica din lemn Ieud
Biserica din lemn Ieud
Biserica din lemn Ieud
Bisiricile de lemn

Stramtura

Biserica din lemn din Strâmtura a fost adusă în 1661 de la mănăstirea din Rozavlea. Altarul, bolta și iconostasul și-au păstrat forma inițială, iar pictura interioară a fost realizată în 1775 (autorul e necunoscut, semnătura cu litere chirilice fiind, in mare parte, ștearsă). Printre obiectele de valoare pe care le păstrează se numără “Cazania lui Varlaam” (scrisă pe la 1643) și icoane pe sticlă sau lemn din secolul al XVIII-lea sau al XIX-lea. Lăcașul de cult deținea și o icoană aurită, care a fost donată mănăstirii Văcărești în a doua jumătate a secolului XX.

Stramtura
Stramtura
Stramtura
Stramtura